“بکارگیری زبان های زنده دنیا به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در کسب و کار آنلاین”

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -26 بهمن 1396

مقاله 6: “بکارگیری زبان های زنده دنیا به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در کسب و کار آنلاین”

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله 6کلیک نمایید .

مقاله 6