مراحل دریافت مقالات:

  1.  ثبت نام از طریق پورتال

  2. مطالعه فایل قالب تهیه مقاله و چکیده مقاله

  3. ارسال چکیده مقالات از طریق ایمیل:  hamayesh@kishtech.ir

***مقالات برتر در حوزه داوری و ارائه در مجلات برتر علمی تخصصی منتشر می شود.