قابل توجه ارائه کنندگان و شرکت کنندگان در همایش

   ارائه دهندگان محترم مقاله در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی ( کسب و کار ) در حوزه زبان های خارجی لطفا در هنگام ثبت نام در پرتال و یا

ادامه مطلب