گزارش کارگاه آموزش آنلاین نرم افزار پایتون

گزارش کارگاه آموزش آنلاین نرم افزار پایتون پردیس فناوری کیش_دپارتمان کسب و کار ؛ کارگاه آموزش آنلاین نرم افزار پایتون در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ادامه مطلب