اطلاعیه شماره سه(تخفیف ویژه برای انجمن صنفی مترجمان تهران)

ویژه اعضای محترم انجمن صنفی مترجمان

افرادی که دارای کارت عضویت آن انجمن هستند می توانند در هنگام ثبت نام همایش با درج شماره عضویت خود قسمت مهارت ها و مدارک از 18 درصد تخفیف بهره مند شوند.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید