اطلاعیه شماره یک(دعوت از اعضاي هيات علمي)

اعضاء هيات علمی دانشگاه های معتبر که تمایل به شرکت در ” اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی (کسب و کار ) در حوزه ی زبان های خارجی ” دارند با شماره تلفن 66176196- 021و یا آدرس الکترونیکی info@kishtech.ir ، پردیس فناوری کیش تماس حاصل نمایند.