اطلاعیه شماره شش(انتخاب و تجليل از كارآفرينان برتر زبان هاي خارجي)

كليه مديران و صاحبان كسب و كار در حوزه زبان هاي خارجي مي توانند با تكميل فرم ثبت نام و ارسال مدارك به صورت اينترنتي با استفاده از راهنماي ثبت نام در اين گزينش شركت كنند، بديهي است پس از داوري نهايي اسامي برگزيدگان  اعلام و طي مراسمي در اختتاميه همايش از ايشان تقدير مي گردد.