تاثیر آموزش ترجمه پروژه‌محور بر هدایت دانشجویان به سوی کارآفرینی

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -26 بهمن 1396

تاثیر آموزش ترجمه پروژهمحور بر هدایت دانشجویان به سوی کارآفرینی

مطالعۀ موردی دانشجویان کارشناسی مترجمی انگلیسی موسسه آموزش عالی ثامن نیشابور

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله 15 کلیک نمایید .

مقاله 15