تمدید تاریخ


به اطلاع اساتید و دانشجویان عزیز می رساند، ارسال چکیده مقالات همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی تا تاریخ یکم دی ماه امکان پذیر است و این تاریخ غیر قابل تمدید است. با تشکر دبیر خانه همایش