قابل توجه ارائه کنندگان و شرکت کنندگان در همایش

 

 ارائه دهندگان محترم مقاله در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی ( کسب و کار ) در حوزه زبان های خارجی لطفا در هنگام ثبت نام در پرتال و یا واریز وجه از طریق کارت به کارت ،برای تثبت ثبت نام خود ( ارسال فیش های واریزی و ثبت پرداخت وجه ) در روزها و اوقات اداری با دبیرخانه همایش به شماره ذیل در ارتباط باشید : 66176196-021

 

 

ثبت نام شرکت در همایش همچنان تا 96/11/15 ادامه دارد