كارآفرينان برتر زبانهاي خارجي

انتخاب كارآفرينان برتر زبانهاي خارجي،  در همايش ملي اقتصاد و كارآفريني در حوزه زبانهاي خارجي رقابتي است، كه براي اولين بار در سطح كشور در ميان كسب و كارهاي مرتبط صورت مي پذيرد. و مي تواند ضمن افزايش سطح آگاهي مديران بخش دولتي و صاحبان بنگاههاي اقتصادي خصوصي، در ايجاد تعامل بيشتر و نيز شناسايي چالش هاي پيش رو در عرصه اشتغال و كارآفريني حوزه زبانهاي خارجي تاثير گذار باشد . در اين رويداد حضور همه فعالان در بخش هاي آموزشي عمومي و آكادميك، انتشارات،موسسات مسافرتي و تورهاي جهانگردي، توليدكنندگان نرم افزار هاي آموزشي، بنيادهاي بين المللي،مترجمان، نوآوران و علاقه مندان مغتنم و شايسته تقدير است .