محدودیت های زبان آموزان زبان های خارجی غیر انگلیسی در حوزه کسب و کار

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -26 بهمن 1396

مقاله 4 : “محدودیت های زبان آموزان زبان های خارجی غیر انگلیسی در حوزه کسب و کار”

 

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله 4 کلیک نمایید .

مقاله 4