مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصادوکارآفرینی

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -26 بهمن 1396

ﻣﻘﺎﻟﻪ 2 : ” نقش آموزش عالی در تربیت و ارتقاء قابلیت های فعالان بازرگانی و اقتصادی

(مطالعه موردی فرانسه)”

 

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله 2 کلیک نمایید .

مقاله 2 – (1)