مقاله : آموزش زبان های بین المللی اساس سرمایه فرهنگی و توسعه اقتصادی

 

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -26 بهمن 1396

مقاله 3 : “ آموزش زبان های بین المللی اساس سرمایه فرهنگی و توسعه اقتصادی

 

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله 3 کلیک نمایید .

مقاله 3