مقاله 7 : “کنکاشی پیرامون جایگاه راهبردی زبانهای خارجه در توسعه کسب و کارهای آنلاین (مورد مطالعه: تاکسی آنلاین ماکسیم)”

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -26 بهمن 1396

مقاله 7 : “کنکاشی پیرامون جایگاه راهبردی زبانهای خارجه در توسعه کسب و کارهای آنلاین

(مورد مطالعه: تاکسی آنلاین ماکسیم)”

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله 7 کلیک نمایید .

مقاله 7