یادگیری زبان انگلیسی در قرن 21 ، دیگر تنها توسط”مدرسین” انجام نمی پذیرد …!

 

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -26 بهمن 1396

مقاله 8 : یادگیری زبان انگلیسی در قرن 21 ، دیگر تنها توسط”مدرسین” انجام نمی پذیرد …!

 

برای مشاهده مقاله بر روی مقاله 8 کلیک نمایید .

مقاله 8