دوره آنلاین روانشناسی ورزشی

دوره آنلاین روانشناسی ورزشی پردیس فناوری کیش_گروه ورزشی و تربیت بدنی ؛ دوره آنلاین روانشناسی ورزشی ؛ دانشی میان رشته‌ای است که به بررسی داده‌های

ادامه مطلب

دوره آنلاین زبان تخصصی فوتبال

دوره آنلاین زبان تخصصی فوتبال پردیس فناوری کیش_دپارتمان ورزش و تربیتی ؛ دوره آنلاین زبان تخصصی فوتبال ؛ زبان انگلیسی مرتبط با فوتبال به طور خاص

ادامه مطلب

گزارش کارگاه آموزش آنلاین نرم افزار پایتون

گزارش کارگاه آموزش آنلاین نرم افزار پایتون پردیس فناوری کیش_دپارتمان کسب و کار ؛ کارگاه آموزش آنلاین نرم افزار پایتون در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ادامه مطلب