سخنرانان ویژه

همه سخنرانان

دکتر عطاءالله ابطحی

دکتر عطاءالله ابطحی

استاد رسانه و فناوری اطلاعات؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد ؛ دانشگاه علوم و تحقیقات

دکتر نادر شیخ الاسلامی کندلوسی

دکتر نادر شیخ الاسلامی کندلوسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ،تهران

دکتر نرگس هوشمند همدانی

دکتر نرگس هوشمند همدانی

کارشناس مسول امور بین الملل دانشگاه علم و صنعت و مدرس دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور

عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حدائق رضایی

دکتر حدائق رضایی

عضو هیات علمی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان

دکتر لیلا خان جانی

دکتر لیلا خان جانی

عضو هیات علمی و مدیر گروه زبان روسی دانشگاه گیلان