اطلاعیه ویژه ارائه کنندگان مقالات همایش

ارائه كنندگان مقاله كه در روز همايش مورخ بيست و ششم بهمن ماه، ارائه شفاهي دارند لازم است به نكات زير در ارتباط با ارائه مقاله خود توجه نمايند: ١.

ادامه مطلب