حمله به زیرساخت های هسته‌ای ایران یک بُلُف است

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تلاش پدافند غیرعامل حفظ حالت جزیره ای زیر ساخت‌های کشور است. سردار غلامعلی حیدری در شورای پدافند غیرعامل استان مرکزی با اشاره به توجه ویژه ستاد پدافند غیرعامل کشور به مباحث آسیب های زیرساختی عنوان کرد: با پیشرفت علم و تکنولوژی تهدید نیز افزایش یافته است.

حمله به زیرساخت های هسته‌ای ایران یک بُلُف است

وی بیان کرد: امروز مباحث ساختاری فناورانه و دانش پایه به خود گرفته است و باید تلاش شود که برای مقابله با این تهدیدات، دفاع دانش پایه و علمی مدنظر قرار گیرد.

حیدری با اشاره به قطعه ها قدیمی و ارگ ها که در ساخت آنها الزامات دفاعی در نظر گرفته شده است این امر را نشان از رسوخ پدافند در ذات معماری ایران دانست که دشمنان امکان نفوذ به این قطعه و ارگ ها خاصه ارگ بم را نیافت و بیان کرد: امروز ساختار تهدیدات تغییر کرده است و به دلیل دانش پایه بودن تهدیدات باید مقابله تفاوت داشته باشد.

وی گفت : راهبرد نهایی پدافند غیرعامل به معنای خود اتکایی استانهاست که این امر قطعا یکی از راهکارهای توسعه استان ها محسوب می شود که در بحث ذخایر راهبردی، غذا و انرژی نیز صدق می‌کند و حتی نباید به استان های همجوار نیز وابسته بود.

سخنان معاون بسیج  و امور استان‌های  سازمان پدافند غیرعامل  کشور

معاون بسیج  و امور استان‌های  سازمان پدافند غیرعامل  کشور هدف از پدافند غیرعامل را صیانت از سرمایه انسانی  دانست تا در صورت بروز خطر حداقل تلفات به حداقل برسد .

وی افزود: یکی از راه‌های تحقق این هدف  مسیر تدوین سند راهبردی است و قطعا تحقق این اهداف و اجرای آن می تواند از جنگ احتمالی پیشگیری کند.

گاهی دشمن صحبت از حمله به زیرساخت های هسته ای کشور می‌کند که این نگاه قطعا یک بُلُف است؛ چراکه توانمندی کشوری بسیار بالاست، یکی از کارشناسان هسته‌ای معقتد است که زیرساخت های هسته ای ایران دارای 3 حسن و شاخصه است که شامل فزونی هزینه بر فایده در صورت حمله، پراکنده سازی و استفاده از فناوری بومی می‌شود، به همین علت رعایت الزامات پدافند غیرعامل مانع جنگ خواهد شد و در واقع پدافند غیرعامل راهبردهای صلح آمیز را دنبال می‌کند.

معاون بسیج  و امور استان‌های  سازمان پدافند غیرعامل  کشور در خصوص هم پوشانی وظایف مدیریت بحران و سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت: این دو سازمان در برخی وظایف دارای هم پوشانی هستند اما سازمان مدیریت بحران در حوزه حوادث طبیعی و سازمان پدافند غیرعامل در حوزه دست سازهای انسانی فعالیت دارد به همین دلیل دارای وظایف جداگانه نیز هستند.